OSP Białe Błota Ochotnicza Straż Pożarna Białe Błota


 

Ochotnicza straż pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do głównych celów i zadań OSP należą:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
  • Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń.
  • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  • Wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
  • Działania na rzecz ochrony środowiska.
  • Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.
  • Wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP.

 

Strażacy obchodzą swoje święto dnia 4 maja, jest to Międzynarodowy Dzień Strażaka.
4 Maja jest dniem wspomnienia Św. Floriana patrona wszystkich strażaków.

Najcześciej czytane na naszej stronie
Zdarzenie 32/2018
Zdarzenie 25/2018
Zdarzenie 1/2018